Logotyp

Fagerberg & Dellby

Fagerberg & Dellby är under avveckling och har nu avyttrat samtliga portföljbolag.
Så här långt har vi levererat en årlig nettoavkastning (net cash IRR to investors) på nära 20%.

Kontakt

Fagerberg & Dellby

Christina Fagerberg
tel:

Ulrika Dellby
tel:

Kristina Kjellman
tel:

förnamn.efternamn@fagerbergdellby.se