Affärsidé Människorna bakom Våra bolag Nyhetsarkiv Kontakt
   
 

Fagerberg & Dellby köper mogna, lönsamma och välskötta företag där vi kan växla upp tillväxten och sätta fart på en ny utvecklingskurva.

 
 
Ny utvecklingskurva när Fagerberg
& Dellby tar över som ny ägare

Från uppstart till moget företag –  en stiliserad utvecklingskurva för ett företag

   
  Strategi och plan för lönsam tillväxt
Vi definierar en målbild – vad som krävs för att bygga uthålliga konkurrensfördelar och för att företagets erbjudande skall väljas av de kundgrupper som vi definierar som de mest intressanta – och vilka förändringar som skall ta oss till den definierade målbilden.

Fokus
Vi tillför starkt fokus på uppgiften att växa lönsamt. Tillsammans med företagsledningen sätter vi tydliga, gemensamma mål. Vi stöttar dem genom ett aktivt styrelsearbete med noggrann uppföljning av planer och resultat och vi har korta beslutsvägar.

Resurser
Vi tillför de resurser företaget behöver för att kunna växa lönsamt och bygga en plattform för fortsatt framgång. Det kan handla om kapital, kompetens i form av styrelsemedlemmar, kompletteringsrekrytering till ledningsgruppen samt om extra stöd vid särskilda projekt från oss, våra Familjerådare och andra personer i vårt nätverk.