Affärsidé Människorna bakom Våra bolag Nyhetsarkiv Kontakt
 
Partners
Familjerådet
Investeringskommittén
Investerare
Partners

Christina Fagerberg
Christina har stor erfarenhet av att förvärva och utveckla bolag från ett ägarperspektiv. Hon ingick under sex år i det svenska investeringsteamet på Industri Kapital (nuvarande IK Investment Partners). Innan dess arbetade hon som rådgivare avseende företagstransaktioner på Goldman Sachs i London. Christina har suttit med i styrelserna för bland annat Myresjöhus, Telefos, Multicom och Teleadress.

Ulrika Dellby
Ulrika har stor erfarenhet av att utveckla företag. Hon var tidigare partner på The Boston Consulting Group där hon under drygt 15 år arbetade som rådgivare till företagsledningar och styrelser i frågor kring strategisk utveckling, förändringsarbete och värdeskapande. Hon har också varit VD för Brindfors Enterprise IG (nuvarande Brand Union). Hon är idag också vice ordförande i fastighetsbolaget Norrporten samt styrelseledamot i SJ, Cybercom samt Lifco och grundare och ordförande för Hello World! Ideell Förening.

Kristina Kjellman
Kristina ansvarar för ekonomi, redovisning och fondadministration och har varit en del av teamet sedan starten. Hon har drygt 20 års tidigare erfarenhet av arbete som redovisningschef, controller och från arbete med koncernredovisning och treasury hos organisationer som Telefos, Banque Invik, Axel Johnson och Avesta Polarit.